วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

BAR คณิตฯ มัธยม ครั้งที่ 2

พัฒนางานสอนคณิตศาสตร์มัธยม 2557 - เตรียมการขั้นตอนการทำ Lesson study(2) เพื่อพัฒนางานสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในหน่วยที่ 2 ของแต่ละระดับชั้นมัธยมประจำภาคเรียนที่ 1/2557 นี้
ทีมงานครูได้มีการวางแผนพูดคุยถึงขั้นตอนที่จะสอน แนะนำสื่อการสอนในเรื่องต่างๆ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น