วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Active Learning : คณิตฯ ม.3 ทรงกระบอก

ทรงกระบอก - เทคนิคการหาพื้นที่ผิวข้างกับปริมาตรแสนมหัศจรรย์ : Active Learning


> Lesson Study : คณิตฯ ม.3 : ครูน้ำผึ้ง