วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Active Learning : คณิตฯ ม.3 ทรงกระบอก

ทรงกระบอก - เทคนิคการหาพื้นที่ผิวข้างกับปริมาตรแสนมหัศจรรย์ : Active Learning


> Lesson Study : คณิตฯ ม.3 : ครูน้ำผึ้ง


วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

BAR คณิตฯ มัธยม ครั้งที่ 2

พัฒนางานสอนคณิตศาสตร์มัธยม 2557 - เตรียมการขั้นตอนการทำ Lesson study(2) เพื่อพัฒนางานสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในหน่วยที่ 2 ของแต่ละระดับชั้นมัธยมประจำภาคเรียนที่ 1/2557 นี้
ทีมงานครูได้มีการวางแผนพูดคุยถึงขั้นตอนที่จะสอน แนะนำสื่อการสอนในเรื่องต่างๆ 

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Lesson study - AAR คณิตฯ มัธยม ครั้งที่ 1

    ช่วงสัปดาห์ที่ 4-5 ที่ผ่านมาคุณครูผู้สอนคณิตฯ มัธยมศึกษา ได้วางแผนร่วมกันที่จะพัฒนางานสอนในแต่ละหน่วย

ในหน่วยแรกของครูแต่ละคน ได้ทำLesson Study ร่วมกัน
- วางแผนพูดคุยกันก่อนสอนจริง นำเสนอรูปแบบการสอนPower point เพื่อนๆครูที่ร่วมรับชมร่วมเสนอแนะกิจกรรม BAR
- ร่วมสังเกตการณ์การสอนคณิตฯ ตามวันเวลาที่กำหนด
- พูดคุยสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมของครูแต่ละคน AAR


    ขอบคุณครูใหญ่ที่ช่วยสะท้อน แนะนำกิจกรรมก่อนสอนของครูคณิตฯ มัธยมทุกคนแต่ละคน สอนในแต่ละเรื่องดังนี้ครับ

วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนโดยครูป้อม เวลา 08.40 น. – 09.30 น.
หน่วย : ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์

วันพฤหัสฯ ที่ 12 มิถุนายน 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สอนโดยครูเส็ง เวลา 09.30 น. – 10.20 น.
หน่วย : อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ระยะเวลา 3 สัปดาห์

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอนโดยครูน้ำผึ้ง เวลา 09.30 น. – 10.20 น.
หน่วย : พื้นที่และปริมาตร ระยะเวลา 3 สัปดาห์

BAR คณิตฯ มัธยม ครั้งที่ 1

พัฒนางานสอนคณิตศาสตร์มัธยม - Lesson study

ในแต่ละหน่วยของวิชาคณิตฯ มัธยม
ครูคณิตฯจะวางแผนพูดคุยเตรียมตัวก่อนสอน ทำวิจัยในชั้นเรียน(Lesson study)  คุยกันก่อนสอน - BAR