วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Active Learning : คณิตฯ ม.1 ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ : Active Learning


> Lesson Study : คณิตฯ ม.1 : ครูป้อม 
#คณิตนอกกะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น